fbpx

Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2016

Home / Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2016

Λογοτεχνικός διαγωνισμός 2016 “50 ΛΕΞΕΙΣ”

Αν μπορείτε να πείτε μια ιστορία με 50 λέξεις, τότε μπορείτε να πάρετε μέρος στο λογοτεχνικό διαγωνισμό του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής Tabula Rasa. Δείξτε μας το ταλέντο σας και κερδίστε υποτροφίες αξίας 3.750 ευρώ, στα δημιουργικά σεμινάρια της σχολής.

Όροι συμμετοχής:

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
 2. Οι λέξεις πρέπει να είναι μέχρι 50! (Εξαιρείται ο τίτλος)
 3. Το έργο σας δεν θα πρέπει να έχει βραβευτεί σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό, να έχει εκδοθεί ή δημοσιευθεί σε βιβλίο ή άλλο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
 4. Μπορείτε να υποβάλετε μόνο ένα έργο.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι κάτω των 18 με συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.
 6. Αν ξέρετε ελληνικά, μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό από οποιαδήποτε χώρα της γης.
 7. Τα έργα θα δημοσιευτούν στο Tabula Rasa Blog, με το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα την 1η Αυγούστου και θα τεθούν στην κρίση του κοινού για να επιλεχθεί το καλύτερο. Από την δημοσίευση και έπειτα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια για να αυξήσουν τις πιθανότητες της νίκης τους. Οι διοργανωτές θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει.
 8. Τα έργα θα δημοσιευτούν με σειρά αποστολής. Το κείμενο που στάλθηκε πρώτο θα εμφανίζεται πρώτο, το επόμενο δεύτερο κ.ο.κ.
 9. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο info@tabula.gr με την ένδειξη “Για το διαγωνισμό Tabula Rasa”, έως και τις 31 Ιουλίου 2016.
 10. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν όρους και ημερομηνίες του παρόντος διαγωνισμού.
 11. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες – συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι τα κείμενα που θα στείλουν δεν έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, δεν θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, δεσμευόμενοι από τους νόμους του ελληνικού κράτους και την ισχύουσα νομοθεσία και γενικώς δεν εμπεριέχουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη ή αντιτίθενται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου, ή συγκροτούν την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζονται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχουν περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, δεν προωθούν το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, ούτε προσβάλλουν τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου από τα ανωτέρω αναφερθέντα που αφορούν σε υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν και δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση τους να μην δημοσιεύσουν κείμενα τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 12. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Δώρα – Βραβεία

 1. Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα δοθούν 3 υποτροφίες στους συμμετέχοντες που το κείμενό τους θα μαζέψει τις περισσότερες κοινοποιήσεις G+1 που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάθε κειμένου στο Tabula Rasa Blog.
  Α. Δωρεάν φοίτηση για ένα (1) έτος στο ολοκληρωμένο τμήμα της δημιουργικής γραφής.
  Β. Δωρεάν φοίτηση για ένα (1) έτος σε ένα σεμινάριο της επιλογής τους.
  Γ. Δωρεάν φοίτηση για ένα (1) έτος σε ένα σεμινάριο της επιλογής τους.

(Η φοίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ΚΑΙ με φυσική παρουσία ΚΑΙ μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.)

 

 1. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 01/09/2016, με ανάρτηση στο Tabula Rasa Blog. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής των κειμένων.

 

 1. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε μεταβιβάζονται.

 

 1. Μετά την ανακοίνωση των νικητών, οι νικητές θα καλούνται να επικοινωνήσουν εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, μέσω τηλεφώνου στο 2130024291 ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tabula.gr και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & διεύθυνση) ώστε να ενημερωθούν σχετικά με την εξαργύρωση του δώρου τους. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν την εξαργύρωση του δώρου βαραίνουν το νικητή.

 

 1. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και λόγων ανωτέρας βίας) μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή, τότε οι διοργανωτές, απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

 

 1. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν μέσω Social Media, καθώς και μέσω του ευρύτερου διαδικτύου ή άλλων μέσων, τα ονόματα των νικητών.

 

 1. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους ανωτέρω όρους του διαγωνισμού.

 

Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail στο: info@tabula.gr