Ένας καλός θεατρικός συγγραφέας αποφεύγει τις περιττές σκηνικές οδηγίες, αφήνοντας στους ηθοποιούς το περιθώριο να αυτοσχεδιάσουν.
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ "TABULA RASA"

Η κάρτα μέλους «Tabula Rasa» είναι εκπτωτική κάρτα, η οποία προσφέρει στους κατόχους της ειδικές εκπτώσεις, προσφορές, παροχές και προνόμια (μειωμένες τιμές έως και -75%) σε πλήθος επιχειρήσεων της ελληνικής και όχι μόνο αγοράς.

Σημείο έκδοσης-παραλαβής της κάρτας:

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής «Tabula Rasa»
Τριών Ιεραρχών 18-20 Θησείο
Περισσότερες πληροφορίες στο: 213 00 24291

Η κάθε κάρτα έχει ετήσια ισχύ και μπορεί να ανανεωθεί, χωρίς επιπλέον κόστος!

Η κάρτα iσχύει επί τη εμφανίσει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και μπορείτε να εξαργυρώσετε την έκπτωση στο συνολικό λογαριασμό.

Η κάρτα δεν ισχύει σε ειδικές προσφορές. Αν μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχει κάνει μια ειδική έκπτωση ή είναι περίοδος εκπτώσεων, η επιπλέον έκπτωση που παρέχει η κάρτα μέλους «Tabula Rasa» δε μπορεί να εξαργυρωθεί.

Για να ενημερωθείτε για την προσθήκη νέων επιχειρήσεων ή τυχόν αλλαγές μπορείτε να επισκεφτείτε οποιαδήποτε στιγμή τη σελίδα "Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις", ενώ τα μέλη της κάρτας θα ενημερώνονται μέσω e-mail.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ως μέλος «Tabula Rasa» μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η επιχείρηση «Tabula Rasa» διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους στο «Tabula Rasa Group». Ο αιτών που καθίσταται μέλος, θα δικαιούται τις ειδικές εκπτώσεις, προσφορές, παροχές και προνόμια.
Η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

Κάθε κάρτα μέλους «Tabula Rasa» είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας επιχείρησης «Tabula Rasa», και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

Η κάρτα μέλους «Tabula Rasa» είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στις εκάστοτε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την επιχείρηση «Tabula Rasa» και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.

Η επιχείρηση «Tabula Rasa» δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή καταστημάτων.

Η κάρτα μέλους «Tabula Rasa» δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την επιχείρηση «Tabula Rasa».

Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της επιχείρησης «Tabula Rasa» και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους.

ΛΗΞΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η επιχείρηση «Tabula Rasa» έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).

Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων «Tabula Rasa» βρίσκεται σε ισχύ. Η επιχείρηση «Tabula Rasa» διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η επιχείρηση «Tabula Rasa» δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η επιχείρηση «Tabula Rasa» διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων «Tabula Rasa». Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.

Εάν για οποιoδήποτε λόγο η επιχείρηση «Tabula Rasa» τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της επιχείρησης, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της επιχείρησης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής στην έδρα της επιχείρησης, στη διεύθυνση: Τριών Ιεραρχών 18-20 στο Θησείο.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην επιχείρηση «Tabula Rasa» τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης, του e-mail ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε ενημέρωση κοινοποιείται σύμφωνα με τα παλιά στοιχεία.

Tabula Rasa
Πληροφορίες
Καθηγητές
Τμήματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Σεμινάρια
Κάρτα Μέλους
Δελτία Τύπου
Επικοινωνία
Distance Learning
Photos & Videos

 

Tabula Rasa Blog

 

 
Copyright © 2010-2012. Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής «TABULA RASA»,
Τριών Ιεραρχών 18-20, Τ.Κ.11851, Θησείο, Αθήνα. Τηλέφωνα: 2130024291 - 6940655331

** Αναγνωρισμένο από το κράτος με αριθμό απόφασης ΓΠ/7626/24.04.2012
*** Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο,
ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Νόμος 2121/1993.